ახალი რეგულაციების დარღვევისთვის ჯარიმა 100-დან 5000 ლარამდე იქნება – დეტალები

ახალი რეგულაციების დარღვევისთვის ჯარიმა 100-დან 5000 ლარამდე იქნება – დეტალები..

b 13-Feb, 17:43

შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციების მართვის თანამედროვე, აპრობირებული მეთოდების დანერგვა იგეგმება....